3M single bond universal – lijepi na svim površinama uključujući caklinu, dentin, keramiku, cirkonij, plemenite i neplemenite legure i kompozite bez prethodnog nanošenja primera.

Jedan korak, jedan premaz za brzu aplikaciju, vrijeme apliciranja je 35 sekundi.

Direktne restauracije:

 • Adhezija kompozita ili kompomera za sve klase direktne restauracije
 • Desenzibilizacija zubnog vrata
 • Zatvaranje kaviteta prije amalgamske restauracije
 • Zaštitni sloj za staklenoionomere
 • Reparatura kompozitnih ili kompomernih ispuna
 • Adhezija materijala za pečaćenje fisura

Indirektne restauracije:

 • Sadrži primer za sve indirektne materijale
 • Cementiranje ljuskica u kombinaciji sa cementom za ljuskice RelyX
 • Adhezija za dvostruko polimerizirajuće cemente i materijale ispuna te samopolimerizirajuće kompozite u kombinaciji sa Scotchbond Universal DCA
 • Intraoralna reparatura postojećih indirektnih restauracija
 • Zatvaranje kaviteta i preparacija za ispune prije privremene adhezije indirektnih restauracija