• Sadrži: 3 x 15 g praha (A2, A3, B3 )+ 2 x 6.8 ml tekućine
  • Radioopakni svjetlosnopolimezirajući pojačani staklenoionomerni restorativni cement