• Za kondicioniranje zubnih bataljaka
  • Jača vezu između zuba i cementa