• Za brzu i učinkovitu aplikaciju kompozita; olakšava modeliranje i skraćuje vrijeme poliranja
  • Liquid 6 g; blok; 10 kistova; 2 držača kistova