GLUMA® Bond Universal set za intraoralne popravke

  • 1 x 4 ml of GLUMA Bond Universal
  • 1 x 4 ml of GLUMA Ceramic Primer
  • 1 x 2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel
  • 25 zelenih aplikatora (slim)
  • 25 crvenih aplikatora (regular)
  • 10 nastavaka za kiselinu

Charisma® Flow Baseline 1.8 ml