• Prijenos 1:1
  • Svjetlo
  • Moguća upotreba različitih glava

INTRA plava glava L68B

  • Prijenos 1:1
  • Standardna plava glava pogodna za aparate s Endo funkcijom
  • Max. brzina rada 40.000 okretaja u minuti

INTRA zelena glava L66B

  • Prijenos 3:1
  • Standardna zelena glava pogodna za KaVo aparate s ENDO funkcijom
  • Max. brzina rada 40.000 okretaja u minuti