• Samojetkajući, samovezujući kompozitni cement za indirektne restauracije
  • Sadrži: 5×5 gr (2xprozirni, bijeli, opaque, žuti); sve potrebne miješalice