• Svjetlosno polimerizirajući materijal
  • Za izradu privremenih restauracija