• Jednostavo prilagodite gutta-perchu željenoj veličini