• Bezalkoholni dezinficijens za površine prikladan za dezinfekciju osjetljivih površina i opreme