Advanced Classic implantati sadrže krestalne mikro navoje za distribuciju stresa i središnji dio s paralelnim zidovima za minimalni stres na kost.

Advanced Classic implantat ima konusni zaobljeni apeks kako bi se sigurno postavio u kost.