Tehnika zatvorenog sinus lifta

Nova sinus lift tehnologija donosi inovativno rješenje koje omogućava da implantati kod sinus lifta budu postavljeni jednostavnom i relativno kratkom procedurom koju je lako naučiti, sa znatno nižim rizikom nastanka komplikacija ili neugode.

DIVA set uključuje:

  • DIVA implantat
  • Unutarnji odvijač
  • Špricu
  • IV kanilu
  • Sintetsku kost u pasti