Septodont Guttasolve 13 ml

Otapalo za gutaperke

Indikacije

Podešavanje gutaperke pri punjenju korijenskih kanala metodom lateralne kondenzacije. Ponovno liječenje korijenskih kanala nakon punjenja gutaperka kondenzacijom.

Skladištenje

Na sobnoj temperaturi u orginalnom pakiranju, čuvati od svijetla i vlage.

Pakiranje

Bočica od 13 ml.

Samo za profesionalnu stomatološku uporabu.

Opis

Upute za uporabu

Podešavanje vrha (lateralna kondenzacija) U tehnici podešavanja vrha, otapalo omekšava vrh gutaperkete te ga tako prilagođava obliku korijenskog kanala.
Prvo; stomatolog odabire veličinu vrha gutaperke prema veličini korijenskog kanala; vrh gutaperke se umoči u otopinu Guttasolva.
Drugo; vrh gutaperke se uvlači u kanala preko čitave radnje duljine laganim potezima gore-dolje. Nakon toga gutaperka se izvlači iz kanala te se cementira odgovarajućim sredstvom. Ponovno se umeće lagano u korijen da bi cement dosegao vrh korijena.
Nakon toga, koristeći raspršivač otopine lubrikanta vrh se lateralno kondenzira.

Ponovno liječenje

Nanijeti dvije kapljice otapala na pulpnu komoricu. Nakon toga koristeći ručni instrument za korijenske kanale ukloniti omekšanu gutaperku sve dok instrument ne dosegne apikalni foramen.
Nadodavati otapalo malo po malo i isprati naizmjenice sa natrij hipokloritom.

Posebna upozorenja i upute za uporabu

Zapaljivo.
Izbjegavati kontakt sa kožom i očima.
Ne gutati.

Go to Top