Septodont Racegel 3x14gr 20 aplikatora

Svojstva

Gel priprema sulkus i olakšava postavljenje konca za retrakciju (pletenog od više niti).

Pakiranje

Set sadrži:

 • 4 šprice s 1.4 g gela,
 • 1 kutija 2.5 m tankog konca,
 • 1 kutija 2.5 m srednje debelog konca
 • 16 aplikatora za gel

Nadopunjavanje

 • 4 šprice s 1.4 g gela+ 16 aplikatora,
 • 2 role 2.5 m tankog konca,
 • 2 role 2.5 m srednje debelog konca,
 • 20 aplikatora

Samo za profesionalnu stomatološku primjenu.

Description

Indikacije

 • Odmicanje gingive prije otiskivanja.
 • Kontrola gingivnog krvarenja.

Upute za uporabu

 •  Uklonite poklopac sa šprice.
 • Namjestite aplikator.
 • Nanesite potrebnu količinu gela izravno u sulkus.
 • Uzmite konac odgovarajuće dužine i umetnite ga u sulkus
 • Ostavite konac da stoji 2-5 minuta.
 • Ako krvarenje gingive ne prestaje, isperite i ponovo nanesite gel, ostavite da stoji još 2-5 minuta.
 • Odstranite konac, isperite pa osušite.
 • Otisnite

Mjere opreza pri uporabi

 • Moguća alergijska reakcija na oxyquinol.
 • Iritira oči i kožu.
 • U slučaju kontakta s očima, obilno isperite vodom i potražite liječničku pomoć.
Go to Top