• 100% pamučni konac za retrakciju
  • Impregniran aluminij sulfatom