Karakteristike:

  • 11,5 cm
  • Ravne
  • 125-005