Karakteristike:

  • 11.5 cm
  • Ravne
  • 125-005 TC