Heklani konac za retrakciju gingive

  • Potpun i uspješan tretman tkiva zahtjeva heklani Ultrapak konac za efikasno „odmicanje“ tkiva
  • Lako nanosiv
  • Jedinstven kao heklani konac, savršeno slijedi rubove preparacije bez iskakanja
  • Izvanredna retrakcija, hemostala i kontrola fluida u kombinaciji natopljenog konca u ViscoStat-u
  • Pakiranje: 244 m