Viskozna otopina 20%-tnog željezo sulfata, za zaustavljanje površinskog kapilarnog krvarenja.

Koristi se u kombinaciji s neimpregniranim koncem za retrakciju.

Aplicira se pomoću Metal-dentoinfusor aplikatora.

  • 2 x 1.2 ml