• Prijenos 1:1
  • Standardna plava glava pogodna za KaVo aparate s ENDO funkcijom
  • Max. brzina rada 40000 okretaja u minuti