• Prijenos 3:1
  • Standardna zelena glava pogodna za KaVo aparate s ENDO funkcijom
  • Max. brzina rada 40000 okretaja u minuti