Predavačica:
Doc.dr. Andreja Carek
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

“A-Ž procedura kako najbolje koristiti materijale u protetskoj rehabilitaciji, s naglaskom na 4 ključna koraka: izbor materijala, preparacija, otiskivanje i cementiranje kako bi se pojednostavila procedura i osigurao uspješan rezultat.”

Agenda:

12.30 – 13.00 – Registracija

13.00 – 15.00 – Vrste keramičkih materijala i tehnike brušenja. BOPT i preparacija na zaobljenu stepenicu

15.00 – 16.00 – Tehnike otiskivanja. Otiskivanje u jednovremenoj tehnici; polieter vs. VPS

16.00 – 17.00 – Konvencionalno vs. adhezivno cementiranje fiksnih nadomjestaka. Kriteriji izbora različitih vrsta cemenata