Biokompatibilna i bioaktivna potpuna zamjena za oštećeni dentin.

Indikacije

U kruni: dirketno prekrivanje pulpe, privremena restauracija cakline, trajna restauracija dentina, duboke ili velike karijesne lezije, duboke cervikalne ili radikularne lezije, pulpotomija.

U korijenu: korijenske i furkacijske perforacije, unutarnja/vanjska resorpcija, apeksifikacija, retrogradno kirurško punjenje.

Pakiranje

5 kapsula, 5 doze tekućine